Terfilere AİHM kriteri

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, hâkim ve savcıların terfilerinde artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatını dikkate alarak karar verip vermediklerine bakacak. - MESUT HASAN BENLİ

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, hâkim ve savcıların terfilerinde artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatını dikkate alarak karar verip vermediklerine bakacak. – MESUT HASAN BENLİ

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu diesem Artikel.

Bitte verwenden Sie dazu unsere Facebook-Seite - hier.