Uluslararası sistemde güvene dayalı ilişki tesis etmek mümkün mü?

Öncelikle bu yazı devletlerin soyut kavramlar olduğu ve ancak karar vericiler vasıtası ile somut varlıklara dönüşebildiği argümanı üzerine kuruludur.

Öncelikle bu yazı devletlerin soyut kavramlar olduğu ve ancak karar vericiler vasıtası ile somut varlıklara dönüşebildiği argümanı üzerine kuruludur.

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu diesem Artikel.

Bitte verwenden Sie dazu unsere Facebook-Seite - hier.