Osmanlı, Çanakkale Savaşı çıkmasa kendi savaş uçağını yapacaktı

Osmanlı'nın, 100 yıl önce tayyare filosu kurmaya ve tersane yapmaya çalıştığı; ancak Çanakkale Savaşı'nın başlamasıyla yarım kaldığı ortaya çıktı. Osmanlı, 19 Temmuz 1909 tarihinde, Yağcızade Şefik Bey başkanlığında Donan...

Osmanlı’nın, 100 yıl önce tayyare filosu kurmaya ve tersane yapmaya çalıştığı; ancak Çanakkale Savaşı’nın başlamasıyla yarım kaldığı ortaya çıktı. Osmanlı, 19 Temmuz 1909 tarihinde, Yağcızade Şefik Bey başkanlığında Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti’ni kurdu. Cemiyet, kısa sürede Kosova, Medine, Halep, Kıbrıs, Manastır, Musul, Trablusgarp, Hicaz, Bağdat ve Yemen gibi vilayetlerde şube açarak ordunun gemi, uçak ve mühimmat gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Tayyare filosu için Güney Afrika’daki Müslümanlar bile para gönderdi.

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu diesem Artikel.

Bitte verwenden Sie dazu unsere Facebook-Seite - hier.